Screenshot 10 facebook  insta  youtube 

CURS AUTORIZAT BRANCARDIER

Curs Brancardier

  TIP CERTIFICAT OBȚINUT:
Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional. Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:

(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.

(2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.

(3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

  Condiții de participare: 10 clase absolvite (învățământ obligatoriu)

   Durata: 2 luni

  Cui se adresează acest curs?
Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:
    doresc să obţină o calificare în domeniu;

    dețin cunoștințe teoretice si experienţă practică (cunosc meserie) dar nu pot face dovada calificării;
    doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale..

  Pachetul de curs
Punem la dispoziție toate produsele necesare desfășurării cursului.

Mă înscriu

  ÎN CE CONSTĂ EVALUAREA (EXAMENUL) :

  Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber – fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens).
   Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE

• Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice);
• Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice);
• Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).

Simona Vorovenci
Simona VorovenciTrainer curs în domeniul sănătăţii

ECHIPA

© 2024 Toate drepturile rezervate ASOCIAŢIA CENTRUL EDUCAŢIONAL DE FORMARE CONTINUĂ ATP-2013