Screenshot 10 facebook  insta  youtube 

CURS GALVANIZATOR

Curs Calificare - C.O.R. 8223.1.4

  Cursul de GALVANIZATOR organizat de Centrul Educațional ATP este un curs de calificare autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), aflată în subordinea Ministerului Muncii și Ministerului Educației Naționale.

  Condiții de participare: vârstă minimă 18 ani

   Durata: 3 luni

Un galvanizator lucrează în ateliere specializate, unde aplică straturi metalice pe diferite suprafeţe şi produse din metal.

  Pachetul de curs
Punem la dispoziție toate produsele necesare desfășurării cursului.

Mă înscriu

  Descrierea ocupației :

  Cursantul va învăţa cum să trateze suprafeţele de metal prin diferite tehnici, cum ar fi degresarea, acoperirea cu crom, cupru, argint, etc. De asemenea, aceştia vor deprinde competenţele necesare pentru a poliza suprafeţele şi pentru a utiliza echipamentele din atelier.
   Cursul se desfașoară sub îndrumarea formatorului nostru. 
   Cursurile teoretice reprezintă o treime din durata cursului, iar stagiul de practică doua treimi. Practica se realizează în atelierul nostru.

COMPETENŢE DOBÂNDITE

Competențele profesionale obținute și care se înscriu pe suplimentul descriptiv ce însotește certificatul de calificare:
• Aplicarea NPM şi NPSI
• Comunicarea interactivă la locul de muncă
• Efectuarea muncii în echipă
• Dezvoltarea profesională
• Întocmirea documentelor de evidenţă şi de raportare a activităţii
• Aprovizionarea locului de muncă cu materiale, semifabricate, SDV-uri
• Asigurarea funcţionării instalaţiei de galvanizare, a instalaţiilor şi echipamentelor anexe
• Controlul semifabricatelor şi pieselor prelucrate
• Decaparea suprafeţelor metalice
• Degresarea suprafeţelor metalice
• Lustruirea chimică a suprafeţelor metalice
• Pregătirea mecanică a suprafeţelor metalice
• Pregătirea şi controlul soluţiilor de prelucrare chimică şi a electroliţilor
• Realizarea acoperirilor metalice / galvanice
• Stabilirea etapelor procesului de realizare a operaţiilor de acoperiri metalice (galvanizare)

Tudor Valeriu
Tudor ValeriuTrainer cursuri Tehnice şi Autorizate ISCIR

ECHIPA

© 2024 Toate drepturile rezervate ASOCIAŢIA CENTRUL EDUCAŢIONAL DE FORMARE CONTINUĂ ATP-2013