Screenshot 10 facebook  insta  youtube 

CURS INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

CURS INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE

Curs Specialiyare - C.O.R. 741103

  Cursul de INSTALATOR SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE organizat de Centrul Educațional ATP este un curs de calificare autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), aflată în subordinea Ministerului Muncii și Ministerului Educației Naționale.

Nivel minim de studii: Calificare nivel III in domeniul electric sau electromecanic/Calificare nivel III profil tehnic si pregatire in domeniul electric  


Cursul se adresează persoanelor care doresc să-şi perfecţioneze cunostinţele în domeniu, care au o Calificare minim nivel III in domeniul electric sau electromecanic sau Calificare nivel III profil tehnic si pregatire in domeniul electric, cu vârsta minimă de 18 ani, apte din punct de vedere medical.

  Pachetul de curs
Punem la dispoziție toate produsele necesare desfășurării cursului.

Mă înscriu

  Descrierea ocupației :

  În ultimele decenii, tehnologiile fotovoltaice au înregistrat o crestere mare a pieței, tendință susținută și de politicile europene privind energia și schimbările climatice, precum și de legislațiile favorabile ale statelor membre UE. Conform prognozelor din industrie, pentru anul 2030 este prevazută o capacitate totală instalată de peste 600 GW, în statele membre UE.Nu în ultimul rând, lipsa forței calificate de muncă poate reprezenta o amenințare la adresa industriei PV. Pe de altă parte, există un mare potențial în ceea ce privește crearea de noi posturi pentru forța de muncă tehnică.Producătorii, dezvoltatorii și investitorii caută competențe certificate și posibilități de asigurare a calității în toate fazele de instalare a sistemelor fotovoltaice (proiectare, instalare și întreținere).

Cursul de specializare Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare- cod COR 741103, este unul dintre cursurile care asigură implementarea și integrarea inteligentă a criteriului Clădire cu un consum de energie aproape zero(NZEB)și a surselor regenerabile de energie (SRE).

Acest proiect- urmărește dezvoltarea unei rețele de centre de formare profesională (Building Knowledge Hubs – BKH) pentru furnizarea de cursuri practice, demonstrații și servicii de consultanță complexă cu accent pe proiectarea integrată a clădirilor pentru realizare NZEB. În cadrul proiectului vor fi oferite programe de formare profesionala in domeniul NZEB pentru: 

 • lucrători în construcții (pe șantier) 
 • specialiști (arhitecți, proiectanți, experți, auditori energetici etc.) 
 • factori de decizie (responsabili în administrația publică / instituții de finanțare, proprietari, dezvoltatori și agenți imobiliari etc.) 

Cursul de specializare Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare oferă participanților posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile si cunostințele cu privire la teoria de bază în domeniul solar și electric, cu privire la sisteme, componente, proiectare, instalare, punere în funcțiune și predarea unui sistem PV la scara mică, inclusiv depanare și întreținere.

Instalatorii de fotovoltaice au nevoie de aptitudini mecanice si electrice și trebuie să fie capabili să lucreze cu instrumente electrice, scule de mâna pentru construirea și fixarea echipamentului.

Cunostințele electrice și o înțelegere a matematicii de bază sunt esențiale, precum sunt și abilitățile de rezolvare a problemelor. Atenția la detalii este importantă, deoarece realizarea unei instalații necesită adesea citirea schemelor și a instrucțiunilor dar și abilități de lucu la înălțime.

Cursul este structurat în sedințe de teorie și ședințe de practică în cadrul Atelierului de practică al Fundaţiei  F.P.I.P.-Viitor.

Prima parte descrie cunostințele necesare pentru a înţelege teoria din spatele sistemelor PV, regulamentele aferente, cerințele de siguranţă, de instalare și testare. A doua parte se referă la abilitățile practice ce trebuie dobândite în vederea instalării și testării, activitate desfășurată în atelier special dotat cu echipamentele necesare.

COMPETENŢE DOBÂNDITE

Competențele profesionale obținute și care se înscriu pe suplimentul descriptiv ce însotește certificatul de absolvire:

 1. Organizarea locului de muncă
 2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 3. Aplicarea normelor de protecția mediului
 4. Asigurarea calității lucrarilor executate
 5. Întreținerea echipamentelor de lucru
 6. Asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții
 7. Instalarea modulelor fotovoltaice
 8. Montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice
 9. Realizarea conexiunilor electrice între componentele sistemelor fotovoltaice
 10. Asigurarea mentenanței sistemelor fotovoltaice
Tudor Valeriu
Tudor ValeriuTrainer cursuri Tehnice şi Autorizate ISCIR

ECHIPA

© 2024 Toate drepturile rezervate ASOCIAŢIA CENTRUL EDUCAŢIONAL DE FORMARE CONTINUĂ ATP-2013