Screenshot 10 facebook  insta  youtube 

CURS LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII METALICE

Curs Calificare - C.O.R. 7214.2.3

  Cursul de LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII METALICE organizat de Centrul Educațional ATP este un curs de calificare autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), aflată în subordinea Ministerului Muncii și Ministerului Educației Naționale.

  Condiții de participare: vârstă minimă 18 ani

Industria din țara noastră presupune o nevoie permanentă de calificare în rândul angajaților. Deoarece se urmărește creșterea productivității, a calității și implicit a dezvoltării firmelor din domeniul construcțiilor, este necesar ca fiecare candidat pentru postul de lăcătuș să fie calificat.

  Pachetul de curs
Punem la dispoziție toate produsele necesare desfășurării cursului.

Mă înscriu

  Descrierea ocupației :

  În urma absolvirii cursului nostru veți dobândi capacitatea de a descrie din punct de vedere funcțional echipamentele de proces utilizate în instalațiile industriale și de a executa operatii de realizare și asamblare a pieselor care compun structurile metalice în cadrul tehnologiei de fabricare a componentelor care alcătuiesc utilajele tehnologice și construcțiile metalice.
   Cursul se desfașoară sub îndrumarea formatorului nostru. 
   Cursurile teoretice reprezintă o treime din durata cursului, iar stagiul de practică doua treimi. Practica se realizează în atelierul nostru.

COMPETENŢE DOBÂNDITE

Competențele profesionale obținute și care se înscriu pe suplimentul descriptiv ce însotește certificatul de calificare:
• Aplicarea NPM şi NPSI
• Comunicarea interactivă la locul de muncă
• Efectuarea muncii în echipă
• Dezvoltarea profesională
• Întocmirea documentelor de evidenţă şi de raportare a activităţii
• Aprovizionarea locului de muncă cu materiale
• Cunoaşterea noţiunilor de măsurători mecanice de mare precizie
• Executarea operaţiilor de tăiere-debitare
• Executarea operaţiilor de găurire
• Executarea operaţiilor de filetare
• Executarea operaţiilor de îndoire
• Executarea operaţiilor de ajustare şi montaj

Tudor Valeriu
Tudor ValeriuTrainer cursuri Tehnice şi Autorizate ISCIR

ECHIPA

© 2024 Toate drepturile rezervate ASOCIAŢIA CENTRUL EDUCAŢIONAL DE FORMARE CONTINUĂ ATP-2013