Screenshot 10 facebook  insta  youtube 

CURS GDPR-DPO RESPONSABIL PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Curs Calificare - C.O.R. 2422.3.1

  Cursul de RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL organizat de Centrul Educațional ATP este un curs de calificare autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), aflată în subordinea Ministerului Muncii și Ministerului Educației Naționale.

  Condiții de participare: 10 clase absolvite (învățământ obligatoriu)

   Durata: 1 lună

  Cui se adresează acest curs?
    Celor desemnaţi în companii responsabili cu protecţia datelor cu caracter personal.
    Celor care acordă consultanţă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

   Persoanelor fizice care doresc să îşi îmbogăţească cunoştinţele şi să îşi cunoască drepturile.

Mă înscriu

  Tematică abordată:

  Cadrul legislativ actual aplicabil protecției datelor cu caracter personal din perspectiva națională și europeană.
   Legislația europeană și națională. 
   Coroborarea legislației din domeniul protecției datelor cu alte acte normative din alte domenii incidente, cum ar fi Codul Civil, Codul Muncii, Codul de Procedură Fiscală, Codul Administrativ, Regulamentele Băncii Naționale a României.
   Noțiunile de „prelucrare de date cu caracter personal”, „date cu caracter personal”, „categorii de date speciale”, „numere de identificare națională”, consimțământ „în forma scrisă sau în formă electronică”
   Noțiunile de „persoană vizată”, „operator de date”, „operatori asociați”, „persoană împuternicită”, „terț”, „sub-contractor al persoanei împuternicite”, „reprezentanții operatorilor sau ai împuterniciților care nu își au sediul în Uniune”
   Formalități administrative și cerințe tehnice minime ce trebuie îndeplinite de către operatorii care prelucrează date cu caracter personal, pentru conformitatea cu GDPR, etc.

COMPETENŢE DOBÂNDITE

Competențele profesionale obținute și care se înscriu pe suplimentul descriptiv ce însotește certificatul de calificare:
• Informarea organizaţiei cu privire la drepturile şi obligaţiile în baza legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal
• Monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal
• Emiterea de recomandări şi oferirea asistenţei de specialitatea cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal
• Gestionarea relaţiei cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal
• Respectarea principiului obiectivităţii în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal
• Asigurarea şi gestionarea registrului de evidenţă al prelucrării datelor cu caracter personal
• Gestionarea şi coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor şi activităţilor specifice domeniului
• Analizarea şi evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

ECHIPA

© 2024 Toate drepturile rezervate ASOCIAŢIA CENTRUL EDUCAŢIONAL DE FORMARE CONTINUĂ ATP-2013