Screenshot 10 facebook  insta  youtube 

CURS SERVANT POMPIER

CURS SERVANT POMPIER

Curs Calificare - C.O.R. 541104

   În conformitate cu Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I nr.163/2007, O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență și în conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, personalul de specialitate din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, dupa caz, numai după obţinerea unui certificat recunoscut Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale.

Nivel de studii: minim studii medii


După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Durata:

Programa de curs şi numărul de ore (160) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, fiind structurată pe 6 discipline conform standardului ocupațional.

  Pachetul de curs
Punem la dispoziție toate produsele necesare desfășurării cursului.

Mă înscriu
COMPETENŢE DOBÂNDITE

Competențele profesionale obținute și care se înscriu pe suplimentul descriptiv ce însotește certificatul de absolvire:

  • comunicarea la locul de muncă;
  • munca în echipă;
  • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
  • aplicarea normelor de protecţie a mediului;
  • efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă;
  • desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă;
  • executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;
  • întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare.

ECHIPA

© 2024 Toate drepturile rezervate ASOCIAŢIA CENTRUL EDUCAŢIONAL DE FORMARE CONTINUĂ ATP-2013