Screenshot 10 facebook  insta  youtube 

CURS TEHNICIAN SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR

CURS TEHNICIAN SISTEME SI INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR

Curs Perfecţionare - C.O.R. 742106

 

Programa de pregatire pentru cursul de Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor - Cod COR 742106, a primit avizul favorabil din partea autoritatii de reglementare in domeniu, respectiv Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (I.G.S.U.) si este recunoscut de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Nivel de studii: minim studii medii

Durata cursului: 80 ORE

  Pachetul de curs
Punem la dispoziție toate produsele necesare desfășurării cursului.

Mă înscriu
COMPETENŢE DOBÂNDITE

COMPETENTELE PROFESIONALE DOBANDITE  in urma absolvirii cursului de Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor, sunt urmatoarele:

 • Comunicare in limba oficiala;
 • Comunicare in limbi straine;
 • Competente de baza in matematica, stiinta, tehnologie;
 • Competente informatice;
 • Competenta de a invata;
 • Competente sociale si civice;
 • Competente antreprenoriale;
 • Competente de exprimare culturala
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea  si securitate în muncǎ;
 • Aplicarea normelor de protectie a mediului;
 • Organizarea activiatii de instalare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;
 • Instalarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;
 • Punerea in functiune a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;
 • Efectuarea verificarii curente de stare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;
 • Asigurarea mentenantei sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.

ECHIPA

© 2024 Toate drepturile rezervate ASOCIAŢIA CENTRUL EDUCAŢIONAL DE FORMARE CONTINUĂ ATP-2013