Screenshot 10 facebook  insta  youtube 

CURS BULDOEXCAVATOR/ MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE

 Cursul de MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE organizat de Centrul Educațional ATP este un curs de calificare autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), aflată în subordinea Ministerului Muncii și Ministerului Educației Naționale.

   Durata: 4 luni

Maşinistul la maşini pentru terasamente este conducătorul de maşini şi utilaje pentru terasamente, care conduce, întreţine şi supraveghează instalaţii, agregate şi utilaje destinate executării lucrărilor de terasamente conform cărţii tehnice a acestora.
Maşinile pentru terasamente sunt utilizate cu preponderenţă la lucrările de pământ şi în construcţia de drumuri executând operaţii de: încărcat; săpat şi transportat; săpat şanţuri şi canale; profilat/nivelat; scarificat; defrişat/curăţat terenul; compactat etc.

  Condiții de participare: 10 clase absolvite (învățământ obligatoriu).

Mă înscriu

  Descrierea ocupației :

Maşinistul la maşini pentru terasamente este conducătorul de maşini şi utilaje pentru terasamente, care conduce, întreţine şi supraveghează instalaţii, agregate şi utilaje destinate executării lucrărilor de terasamente conform cărţii tehnice a acestora.

  Maşinistul va fi informat de către şeful de lot/şeful punctului de lucru despre activitatea ce o va desfăşura cu maşina/utilajul, pe baza unei proceduri/instrucţiuni în care se vor face referiri clare la modul de lucru (săparea, încărcarea, compactarea, nivelarea etc.), cum va alimenta maşina/utilajul (carburant / energie electrică), perimetrul disponibil, însuşirea unor reguli specifice de SSM si PSI precum şi unele aspecte legate de calitatea lucrărilor executate.
  Datorită complexităţii activităţilor, practicarea ocupaţiei este condiţionată de deţinerea unor competenţe referitoare la: lucrul împreună cu echipa, capacitatea de a primi şi transmite informaţii, însuşirea şi aplicarea normelor privind protecţia muncii şi PSI, cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de calitate a lucrărilor de terasamente, execuţia lucrărilor conform tehnologiei specifice precum şi întreţinerea şi executarea de reparaţii minore ale utilajului.
  Maşinile pentru terasamente sunt utilizate cu preponderenţă la lucrările de pământ şi în construcţia de drumuri executând operaţii de:încărcat; săpat şi transportat; săpat şanţuri şi canale; profilat/nivelat; scarificat; defrişat/curăţat terenul; compactat etc.

Competenţe Dobândite

- Comunicarea la locul de muncă
- Lucrul în echipă
- Planificarea activităţii zilnice
- Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă - NSSM şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor - NPSI
- Aplicarea normelor de protecţia mediului
- Efectuarea lucrărilor de săpare
- Încărcarea materialelor în mijloace de transport
- Efectuarea lucrărilor de curăţare, nivelare şi afânare a terenurilor
- Efectuarea lucrărilor de compactare
- Întreţinerea utilajelor pentru lucrări de terasamente

ECHIPA

ECHIPA

© 2024 Toate drepturile rezervate ASOCIAŢIA CENTRUL EDUCAŢIONAL DE FORMARE CONTINUĂ ATP-2013